Требования к макету

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ:

                                                                                                                                                                                                    МАКЕТЫ РАСКРОЯ КРЫШЕК:

 

  • Крышка Twist off 48;
  • Крышка Twist off 51;
  • Крышка Twist off 53;

 

  • Крышка Twist off 63 DEEP;
  • Крышка Twist off 82 DEEP;